Årsmöte i stadshuset

Centerpartiets kommunkrets i Kungälv höll årsmöte i stadshuset den 23 februari.

Kvällen inleddes av kretsordförande Kennet Frii, som hälsade välkommen och uttryckte glädje över att så många hörsammat kallelsen. Sedan lämnade han över ordet till Annika Qarlsson distriktsordförande i vårt distrikt, och riksdagsledamot. Hon informerade om vad som händer i riksdag och regering. Detta gjorde hon lysande, och diskussionerna kom i gång. Hon framhöll att alla människor ska ha möjlighet att bestämma över sina liv i olika skeenden, att klimatarbetet är mycket viktigt, framhöll inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster som svårt påverkar vår vattenkvalitet. Sjukvården måste fungera, och att all vårdpersonal ska ha jämlik lön för sitt arbete, oavsett om det är man eller kvinna.Vi ska tydligare visa vad Centern står för.

Även Jessika Loftbring var kallad. Hon är politiskt aktiv och arbetar på expeditionen i Göteborg. Hon redogjorde för det förändrade läget inför valet med ny distriktsindelning, och vad det rent praktiskt innebär. Den nya distriktsindelningen har många fördelar men i en övergångsperiod kan det kännas svårt.

Efter detta bjöds det på kaffe och smörgåstårta, och diskussionerna fortsatte.

Kennet Frii avslutade kvällen genom att tacka för visat intresse och överlämnade blommor till de föredragande och de som lämnat styrelsen.

Birgitta Larsson