Professor Sami Adwan berättade om sitt arbete för att överbrygga motsättningar och skapa förtroende mellan grupper som lever i konfliktsituationer.

Utbildning och dialog över konfliktgränser

 Vid ett möte på Mimers hus den 21 mars talade professor Sami Adwan om sitt arbete för att överbrygga motsättningar och skapa förtroende mellan grupper som lever i konfliktsituationer. Adwan är vice-rektor vid Hebrons universitet i Palestina, och innehar under 2016/2017 Torgny Segerstedt-professuren vid Göteborgs universitet.

Konflikten mellan Israel och Palestina är ju en av de mest uppmärksammade och politiskt känsliga frågorna i modern historia. Adwan beskrev Palestinas historia och de fredsansträngningar som gjorts genom åren. Dessa ansträng-ningar kan idag ses som ett misslyckande. Palestinierna är idag 12 miljoner. 6,5 miljoner bor utanför Palestina, 2,7 miljoner på Västbanken, 2 miljoner i Gaza och 1,5 miljoner i Israel.

Sedan 1998 har ett antal akademiker och lärare från både Israel och Palestina tillsammans arbetat med en fredsbyggande historieundervisning. Nästa generations israeler och palestinier får möjlighet att lära sig ”den andres” berättelse om olika historiska skeden och aktuella händelser, vilket ökar deras förståelse för varandras livsvillkor. På så sätt menar Adwan att historieunder-visningen kan bidra till att bygga långsiktig fred mellan Palestina och Israel.

På Fredsrörelsens hemsida, www.fredkungalv.se/referat, finns ytterligare information.

Lars-Olof Olsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar