När järnvägen kom till bygden

Fotot från förr

Den första järnvägen som kom till vår bygd var Bergslagens järnväg år 1878. Visserligen på andra sidan Göta älv i Västergötland, men ändå ett nytt kommunikationssätt i vår hembygd.

Bohuslän var bland de sista länen i Sverige med en genomgående järnväg. Efter en lång tids diskussioner mellan olika myndigheter och kommuner om bland annat banans sträckning beslöt riksdagen 1898 att Bohusbanan skulle byggas.

Det skulle dröja till 1903 innan sträckningen av delen i södra Bohuslän skulle stakas ut. Kungälvs Stad hade också tillfrågats om järnvägen men varit tveksamma, troligen på grund av de höga kostnaderna. En idé var att anlägga en järnvägssträcka från Tingstad i Göteborg via Kungälv och Romelanda till Lilla Edet, med en järnvägsstation på Fästningsholmen, mitt för nuvarande vandrarhemmet. Den idén stoppades dock.

Sveriges lägsta

När Bohusbanan fått sin sträckning utstakad sattes byggnationen igång. Järnvägsbron över Nordre älv blev en stor och invecklad byggnadsarbetsplats. För att gjuta bottenfundamenten anlitades Skånska Cementgjuteriet, nuvarande Skanska. Från vattenytan och uppåt byggdes pelare av sten och betong med en skalmur av bohusgranit som hämtades från norra Bohuslän, troligen Krokstrand.

Själva brospannet på 85 meter var Sveriges längsta fribärande spann under många år och byggdes av Kockums i Malmö. Den 14 april 1906 var en stor dag, då skulle brospannet svängas och läggas på plats. Brospannet hade färdigbyggts på land och skulle nu med pråmar och bogserbåtar få sin slutliga plats.

Om detta kunde man läsa i tidningen Hvar 8 dag, illustreradt magasin. De två bilderna i reportaget visade brospannet på land och sen själva svängningen med pråmar och bogserbåtar. Invigningen av Bohusbanan skedde den 1 juni 1907 med pompa och ståt. En enkelbiljett från Ytterby till Göteborg kostade 60 öre, ett pris som stod sig i flera år.

Ny Konstruktion

På sträckan Ytterby-Göteborg fanns två stationer, Säve och Lillhagen. På den del av sträckan som nu går genom vår kommun fanns förutom Ytterby, även Skårby och Kode stationer. I mitten av 1990-talet hade bron gjort sitt och ersattes med en ny konstruktion.

Conny Andersson

Relaterade artiklar
Fler artiklar