”Julen kan bli plågsam för den ensamme”

Julen är inte en lycklig tid för alla. Bengt Brülde, filosof vid Göteborgs universitet som forskat om ensamhetens effekter, menar…