Staty eller monument? Fotot tillhör: Kungälvs Museivänner

Historien om statyn på Nytorget

Foto från förr

Statyn som är ett monument eller monumentet som är en staty? Kungälvsborna säger ju staty men i stadsfullmäktiges handlingar står det monument från första början då kulturnämnden söker pengar första gången den 29 maj 1957.

Man ansöker om en summa på 3 000 kronor för att honorera förslag på ett monument över trekungamötet. Det var den svenske konstnären Arvid Källström från Påskullavik i Småland, den norska skulptören Anne Grimstad och den danske konstnären Adam Fischer som inlämnat förslag. I juni månad 1958 beslutar stadsfullmäktige efter omröstningar, voteringar och lite klagomål att Arvid Källström skulle få utföra monumentet över trekungamötet. Kungälvs stad skulle betala 60 000 kronor för monumentet och 25 000 kronor för sockel i granit, plantering och uppsättning av monumentet.

Donation på 50 000 kronor

Innan beslutet fattades hade man fått en donation av direktören Ivar Claesson på ABC-fabriken på hela 50 000 kronor. Nu kliade herrarna i stadsfullmäktige sig i huvudet, man visste inte vilket konto donationen skulle sättas in på. Så man fick ändra donationen till ett gåvobrev så pengarna blev rätt bokförda i stadens stora kassabok. I gengäld bytte man namn på Rexegatan till Ivar Claessonsgatan som ett tack för donationen som blev ett gåvobrev.

En ovanlig händelse, för att namnge en gata efter en person som fortfarande levde har inte skett många gånger i Sverige. ABC-fabriken fick även en plantering i Västra parken under jubileumsåret 1959 som föreställde ABC-fabrikens logotyp och femtio år som företaget fyllde samma år.

Åter till monumentet. Under vintern 1959 hade man fått en siluettbild av monumentet, siluetten var i naturlig storlek och utsågad i masonit. Om det sen var stadsfullmäktiges eller drätselkammarens herrar, ska vara osagt, men en sen vinterkväll var det möte på Nytorget. Torget hade stått färdigt hösten 1956 och Kungälv hade fått sitt första Domusvaruhus. Då var bara torget stensatt med plattor närmast affärerna och själva torget var en sandöken och förblev så fram till våren 1959.

Masonitsiluett på dragkärra

Jo, den där senvinterkvällen 1959 med herrarna på Nytorget som skulle hålla möte. Två kommunalarbetare hade fått i uppdrag att med traktor och en släpkärra åka runt på torget. På en ställning på släpet var den stora siluettbilden i masonit uppsatt, så att stadens styranden kunde se var monumentet bäst gjorde sig. Det hann bli mörkt innan beslutet fattades och alla var nöjda. Monumentet placerades så att herrarna såg bort mot himlaranden ovanför busstationen. Så fick monumentet stå fram till 1980-talets början då busstationen revs och man ”förskönade” Nytorget. Nu hade någon person i Nämndhusets korridorer beslutat att de tre kungarna skulle titta inåt torget i stället trots att Kungälvsborna inte tyckte om det.

Man kan bara hoppas att monumentet kan få stå kvar på Nytorget där det alltid stått sedan det invigdes den där lördagen den 4 juli 1959.

Conny Andersson

Relaterade artiklar
Fler artiklar