Fästningsholmen inte bara fästningen

Fotot från förr
Alfhild Eufrosyne Nilsson flyttade från Strömstad 1908 och startade firman Kungälfs Fotografiateljé som var belägen på Västra gatan 56-58. Där bedrev hon verksamheten fram till 1915, då hon avled och firman övertogs av fotografen Steen Möller.

Möller hade även en fotoateljé på Kungsportsplatsen i Göteborg och började runt 1895-96 att föreviga Kungälv med sin kamera och sålde fotografier till Kungälvsborna. Även till tidningen Hvar 8 dag sålde han sina fotografier över Kung- älv och trakterna häromkring. Steen Möller sålde 1920 firman i Kungälv till fotografen Therese Nilsson som flyttat hit under samma år från Mölle i Skåne. Hon hade fått sin utbildning dels i Mölle, men även i Tyskland under något år

Flyttad från Skåne

Therese var född 1890 i Höganäs, Skåne. Under tiden 1922-23 byggde Therese en ny ateljé på Fästningsholmen intill Färjevägen, där hon även drev en trädgårdsservering. Firmans namn ändrades till Therese Nilssons Foto. Under 1920-talet utvecklades firman och dels fotograferade hon porträtt i ateljén, dels gav hon ut vykort under eget förlag och fotograferade för olika författare som utgav böcker. Bland författarna kan nämnas Eskil Olan som gav ut Stad och Bohus fästning 1923. Men även Adolfs Tells beskrivningar över fästningen är fotograferade av Therese.

När man tittar på fotografier från 1920-talets mitt från Thereses stora utbud ser man att många är tagna på Färjevägen och i hennes trädgårdsservering. Speciellt i bilismens barndom var det vanligt att man stannade till på Färjevä- gen utanför hennes ateljé och hon förevigade bilen och passagerarna. Ett par timmar senare, efter bilutflykten, kunde fotografiet avhämtas.

Fotograferade tidigt

Även många fotografier är tagna i trädgårdsserveringen medan en kopp kaffe eller en Pommac dracks. Då ofta med Stadskällaren och ångaren Kungälf i bakgrunden av porträttet. Av Thereses stora vykortsutgivning är många tagna utan människor i bild. Detta har två orsaker, dels ville hon inte ha någon rörelseoskärpa på kortet, dels är många tagna vid femtiden på morgonen för att få rätt ljus på motivet. Detta kan man se på bildens skuggor på många av fotografierna. Uppskattningsvis har hon utgivit 400-500 vykort med olika motiv, många med samma motiv, där hon handkolerat kortet – den tidens färgfotografi – då man färglade fotografiet för hand innan tryckningen.

Hur många av hennes kort som är tagna på och i fästningen kan bara uppskattas till 100-150 stycken, varav de flesta är vykort. Therese Nilsson var även under 1920- talet reklamfotograf för både Gö- teborgs kexfabrik och ABC-fabriken. För kexfabriken var det ofta uppdukade kakfat som användes i deras annonser. För ABC-fabriken var det oftast foton av deras produkter som skulle användas i deras kataloger. Therese Nilsson avvecklade verksamheten under 1970-talet.

År 1939 ändrades sträckningen av Färjevägen som går över Fästningsholmen, orsaken var att Lille bron mellan Fästningsholmen och Torget stod färdig. Höge bro som tidigare utgjort landförbindelsen hade nu tjänat ut efter 107 år. Gamla Brogatan fick bli namnet på den del av Färjevägen som nu hade blivit över efter den nya sträckningen. Tidigare slingrade sig Färjevägen i långa kurvor över holmen, men 1940 skulle ju Bohusbron stå färdig att tas i bruk och vägen fick en rakare sträckning. Samtidig försvann de två färjorna som uppehöll trafiken mellan holmen och Hisingen. Therese Nilssons gamla ateljé revs 1937 och ett nytt större hus med ateljé byggdes intill den nya delen av Färjevägen. Huset låg närmare Färjevägen tidigare men har under senare tid flyttats in från vägen och byggts om.

Conny Andersson

Relaterade artiklar
Fler artiklar