De skriver hockeyböckerna de själva saknade

Nike Bengtzelius och Christian Axelsson från Kärna gillar hockey och såg behovet av böcker om det för barn i mellanstadieåldern….