De är de nya handikappade

Det finns inget ont som inte för något gott med sig, lyder ett svenskt talesätt. Men även det motsatta gäller….