Vore det så förfärligt att neka tiggeri?

Tiggeri stör inte den allmänna ordningen och därför blir det inget förbud. Men är det värdigt att låta människor tigga?…