Vi vill skapa en jämn och tillräcklig bemanning

Svar till ”Florence” som i Kungälvsposten den 27 november skriver om nya schemaregler på Kungälvs sjukhus. Syftet med den översyn…