Samarbetspartierna i bildningsutskottet vill få en rättvisare fördelning av föreningsbidrag och taxor. Bilden är från ett derby mellan Romelanda UF och IK Kongahälla 2016. Arkivfoto: Michael Erichsen

Vi vill jämna ut ojämlikheter mellan föreningarna

Svar till Thomas Karlsson, Romelanda UF.

Under de senaste tre åren har kommunen arbetat med att se över alla kommunala föreningsstöd, taxor och bidrag. Det enda alla föreningar, och vi politiker, kunde enas om med det gamla systemet var att det inte var rättvist.

Utgångspunkten för översynen var de politiska mål och visioner som alla partier enats kring. Vi hade en workshop på idrottskonferensen 2015 där hela idrotts-Kungälv ställde upp på samma visioner och grundläggande tankar kring förändringar.

Majoritetspartierna i Kungälv har lagt till ytterligare en miljon kronor till idrottsbudgeten. Det kraftigaste tillskottet till idrottsrörelsen i Kungälv på över 10 år. Detta för att jämna ut olikheter mellan föreningarna. I stort sett alla föreningar i Kungälv får mer stöd från 2017 än tidigare.

Ett av stöden är driftsbidrag till egna anläggningar. Tidigare fick föreningarna i Kungälv cirka 30 procent av sina kostnader täckta. Med det nya systemet får alla minst 50 procent. Tre föreningar har i många år fått betydligt mer än 50 procent, Romelanda UF, RUF, är en av dem.

För att mildra konsekvenserna för RUF, när de anpassar sin budget efter de förutsättningar som gäller övriga föreningar, kommer vi att trappar ner stödet under tre år. Dessutom finns det i det nya systemet möjlighet att söka extra pengar för skötsel och drift, exempelvis planskötsel och liknande.

Romelanda Ungdomsförening är en av Kungälvs fantastiska föreningar. Det alla engagerade ideella krafter gör för, framförallt barn och unga är fantastiskt. Kungälv är den nionde mest ungdomsaktiva kommunen i Sverige. Vi vill tacka alla ideella krafter i RUF och alla andra föreningar i Kungälv och önska God Jul och ett Gott Nytt 2018!

Samarbetspartierna i Bildningsutskottet

Mona Haugland (S)

Jan Tollesson (L)

Knut Nordin (V)

Martin Högstedt (UP)

Johan Holmberg (S)

Relaterade artiklar
Fler artiklar