Vi vill hushålla med våra skattemedel

”Det finns nog inget som politikerna gillar mer än att ge pengar till behjärtansvärda syften”, så börjar en debattartikel på…