Vi väntar fortfarande på kommunens svar

Svar till ”Undrande” angående ett sommarland vid utesimbadet. Jag förstår din undran, det har varit väldigt tyst om detta projekt….