Vi små kan inte konkurrera med priserna på nätet

Svar på Suzanne Gülichs insändare ”Företagen måste ha en buffert”. Suzanne Gülich tycker att företagen borde ha en buffert på…