Vi ska leva ett gott liv i Kungälv

Idag utmanas demokratin av de som vill dra isär samhället. Allt ska skyllas på invandrare eller någon annan. Sådant står…