Vi prioriterar att barnen får god och näringsrik mat under lunchtid

Svar till alla angående subventionerade luncher. All personal som rektor på respektive skola bedömer ska äta pedagogisk lunch får fortfarande…