Vi måste utveckla de demokratiska formerna

Behöver förtroendet för demokratin återställas? I så fall hur? Varför misstror allt fler demokratin och vilka politiska handlingar är orsaken?…