Vi hoppas på höjd pension för fattigpensionärer

För en tid sedan motionerade vi Socialdemokrater för tro och solidaritet om en höjning av pensionerna för dem med låga…