Vi har olika syn på hur Kode ser ut

På den extra medborgastämman om Kode nya skola så skulle representanten för Rädda Solbergaslätten som han uttryckte det ”reda ut det hela”. Han menade då att Tonsjö och Kode industriområde strax söder om Hedsvägen också ligger mitt inne i Kode samhälle och bidrar till trafiken mitt inne i Kode samhälle men här ser man hur han försöker att komma med missvisande påstående för industriområdet ligger i utkanten av Kode och det förekommer inga transporter därifrån in i själva tätorten, samt att det ligger mycket få bostäder runt och i direkt anslutning till industriområdet.

Däremot så om skolan placeras på L så hamnar DEN mitt inne i Kode samhälle för område L ligger helt kringbyggt av bostäder och det finns ingen naturlig väg till det området utan att passera idag lugna återvändsgator. Vad han samtidigt inte nämner är ju att industriområdet ligger ju precis så som en ny skola borde placeras, lättåtkomligt för bussar, skjutsande föräldrar och andra transporter till och från skolan utan att medföra en ökad trafik in i tätorten, samt i närheten av genomfartsleden där nästan all trafik både till Kode tätort och längre utifrån Aröd, Rörtången etc kommer redan idag. Det enda som i större del drabbas av trafiken på en sådan placering är järnvägskorsningen men där kommer trafiken att öka ändå var skolan än placeras, denna järnvägsövergång har kommunen haft som högsta prioritet i cirka tio år att lösa ut!

Undrande Kodebo