Vi fastboende vill gärna betala för p-platser

Kommunens tjänstemän har många tankar om fasta p-platser som vi kräver för att få ett drägligt boende på och i…