”Vi alla har ett samhällsansvar i kampen mot Corona”

Kungälvs-Posten skriver att Attendo mörkar situationen på Stationsgatan. Attendos rutiner är tydliga. Vi kommunicerar alltid med anhöriga, sjukvården och kommunen om smitta upptäcks på våra boenden, vilka åtgärder vi vidtar och hur vi ser till att förebygga smittspridning. Den informationen delar vi med de som berörs av frågan och det är framförallt de anhöriga. Vi kommunicerar inte i media om hälsotillstånd hos enskilda boende.

Attendo införde besöksstopp på samtliga av våra äldreboenden den 10 mars – drygt tre veckor innan det nationella förbudet infördes. Vi har rigorösa hygienrutiner, tar temperaturen på samtliga medarbetare och ställer kritiska frågor om allmäntillstånd inför varje arbetspass. Det är åtgärder som går utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Trots upprepade försök att nå fram till tidningen om våra rutiner väljer Kungälvs-Posten att återkommande lyfta frågor om smitta och avlidna personer. Som om det vore en sensation för allmänheten att ta del av.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Kungälvs-Posten vad syftet är med att ställa den här typen av frågor. Blir inte konsekvensen att vård- och omsorgspersonal – de som behövs allra mest just nu blir än mer rädda för att gå till jobbet? Det i en tid då tillgången på skyddsutrustning är ifrågasatt.

Är inte det intressanta i den här diskussionen hur vi och andra aktörer jobbar med att förhindra smittspridning och därmed räddar liv och på det sättet lär oss av varandra i kampen mot viruset, istället för att sprida skräck och oro?

Jag tycker att vi alla har ett samhällsansvar, nu mer än någonsin. Vi som omsorgsföretag som befinner oss mitt i krisen och som kämpar med att hålla smittan borta från våra äldreboenden, men också media som är oerhört viktiga i att ingjuta hopp och sprida goda exempel på förebyggande arbete mot smittan. Den senare rollen hoppas jag att Kungälvs-Posten axlar.

Makan Afshinnejad

Presschef Attendo

”Tar Attendo sitt samhällsansvar?”

Kungälvs-Postens chefredaktör svarar:

När Kungälvs-Posten i lördags nåddes av uppgifterna att det fanns corona-smitta på Attendos äldreboende i Ytterby så sökte vår reporter den biträdande verksamhetschefen på boendet, Nikolina Matovska. Hon svarade att hon just nåtts av informationen och bad att få återkomma eftersom alla anhöriga inte var underrättade. Senare under dagen ringde i stället presschefen Makan Afshinnejad upp. På alla frågor från vår reporter gav han samma svar; att han inte kunde bekräfta att det fanns någon smittad på boendet. Den hållningen har han sedan hållit fast vid, trots att vi fått tipset från anhöriga till flera boende och att vi genom anhöriga fått ta del av det informationsmejl som skickades till dem redan under lördagen.

Vi har också skrivit om de allmänna rutiner för att begränsa smittspridning som Makan Afshinnejad nu hävdar att han inte har kunnat nå fram till oss med. Naturligtvis hade det blivit bättre journalistik om vi hade kunnat få ställa frågor om hur Attendo i Ytterby nu jobbar för att begränsa smittspridningen på boendet, inte bara om generella rutiner. Men det har inte gått så länge ledningen inte bekräftar för tidningen att smittan finns, och Makan Afshinnejad har också avböjt att svara på specifika frågor. Det blir ett moment 22 för oss.

Makan Afshinnejad undrar vad Kungälvs-Postens syfte med att ställa frågor är. Att en presschef inom Nordens största privata vårdbolag ens frågar det gör mig mörkrädd. Vårt syfte är naturligtvis att kunna ge våra läsare riktig information. Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort allmänintresse kring att coronasmitta för första gången tagit sig in på ett äldreboende i kommunen. Det handlar inte om sensationsjournalistik, det handlar om att vi som tidning tar vårt ansvar gentemot våra läsare.

Det kan för de flesta inte heller finnas någon tveksamhet kring mediernas mycket viktiga roll när det gäller att rapportera om krisen och sprida relevant och faktagranskad information till människor. Lika självklart är det att myndigheter och vårdgivare måste vara så transparenta som möjligt och inte undanhålla information. Tar alla parter inte det ansvaret så är det stor risk att ryktesspridning startar. Det är brist på information som skapar oro – inte informationen i sig.

De anhöriga som hört av sig till oss på KP har uttryckt just detta, att de inte förstår varför Attendo försöker lägga locket på. Att bolaget mörkar är deras slutsatser, inte Kungälvs-Postens. Det framgår också tydligt av artikeln där två anhöriga intervjuas.

Till sist: om Makan Afshinnejad regelbundet läste Kungälvs-Posten skulle han veta att vi löpande rapporterar om allt det goda arbete som görs under coronakrisen, i vården och på andra håll. Vi tar vårt samhällsansvar varje dag. Frågan är om Attendos ledning gör det.

Karin Henriksson

Chefredaktör