Vattenskyddsområde får konsekvenser för Romelandabor

På torsdagens kommunfullmäktigemöte riskerar i stort sett alla boende i Romelanda, få kommunens klartecken att hamna i ett vattenskyddsområde. Förslaget…