Vart ska människor som vill komma ut i naturen ta vägen?

Efter genomläsning av artikeln i KP den 29 november om det planerade öppet hus-mötet den 2 december, vill jag i…