Värna småstadsmiljön!

Hur kan ni politiker besluta om ett 23-våningshus/-hotell mitt i Kungälv? Ser ni framför er hur det kommer att förändra omgivningen?

Skuggan som kommer att förmörka Mimers Hus och övrig bebyggelse! Läs inlägget från Stenlund-Gens i KP! Tänk noga igenom vad du åstadkommer innan du röstar ja! Vad tycker stadsarkitekten? Är det månne en fallos-symbol någon önskar efter sig? Tänk om – tänk rätt !

G-B Finngåård-Arvidsson