Varifrån kommer jordmassorna?

Jag begär att någon ansvarig tjänsteman eller politiker i kommunen besvarar följande frågor: Varifrån kommer de enorma jordmassor, som läggs…