Varför står psykiatrin alltid i första ledet för nedskärning?

Vi läser med bestörtning i Kungälvs-Posten att avdelning 11, Kungälvs sjukhus kommer att stänga vilket innebär att 6 stycken vårdplatser…