Varför inte pröva en förbifart i domstol?

Replik till Mikael Andrén, Trafikverket (TRV) i KP 5 maj. Enligt TRV att det inte längre är aktuellt att bygga…