Varför gå i försvarsställning?

I slutet av maj möttes vi boende på Olsegården av en ljus infart till våra hus. Man har rensat bland…