Varför får vi inte längre samarbeta?

För några år sedan lade Kungälvs kommun ner vatten- och avloppsledningar utefter vägen Ytterby-Kärna-Tjuvkil. Då kunde fastigheter utmed den sträckan…