Varför bryr sig Trafikverket inte om säkerhetsfelen?

Varför lagas inte felen och bristerna på Trafikverkets färjor. Det är massor av STORA som små fel på trafikverkets färjor…