Varför blir man politiker?

Det är en fråga jag ställer mig allt oftare. Från början tror jag tanken var att man fick ett förtroende…