Varför ägnar vi oss åt Trumpretorik?

Vem tjänar på det fördömande och fördummande debattklimat som råder i Kungälv? Möjligtvis Lerum och Kungsbacka – inte vi som…