"Ta på storstövlarna och ta en promenad i träskområdet för att uppleva vår nya natur. Skriv sedan ett svar till kommunen senast den 18 augusti! ", uppmuntrar signaturen "Hundägare".

Var ska vi Tegabor ta våra skogspromenader?

Granskningshandlingar för det nya Nordtag-området mellan Övre Tega och Stallet finns sedan 26 juni utställda på Biblioteket och på Kungälvs hemsida. Senast 18 augusti ska synpunkter vara inlämnade.

En slump att det det görs mitt i semesterperioden? Trots att många boende i området lämnade in synpunkter på förstöringen av det fina skogsområdet G (som har naturvärdesklass 3 =  bör enligt miljöbalken bevaras) efter den första informationen så har inget ändrats.

Enligt Planbeskrivningen så exploateras området ‘bara delvis’ medan förslaget i verkligheten innebär ett sönderstyckat område med smala strängar av skog emellan.

För skogspromenader hänvisas vi Tegabor i fortsättningen till det höga berget eller träskmarken nordväst tennisbanan, båda i princip oframkomliga på grund av tätt sly, nedfallna träd och sumpskog.

I planbeskrivningen ägnas en hel sida åt hur groddjur och fåglar påverkas av planförslaget. Hur vi närboende påverkas naturmässigt och vill att området disponeras finns inget om.

Kan det vara så att grodorna (det vill säga träsket/ länsstyrelsen), byggherrarna (som helst vill bygga på en fin höjd) och kommunens ekonomi (avverkning av skogen) mer bestämmer var det ska byggas än vi som bor i området?

Ta på storstövlarna och ta en promenad i träskområdet för att uppleva vår nya natur. Skriv sedan ett svar till kommunen senast den 18 augusti!

Hundägaren

Relaterade artiklar
Fler artiklar