Var finns föräldraansvaret?

En mängd svåra kriminella handlingar utförs av barn som är under 15 år. De är inte straffmyndiga och deras handlingar…