Välkommen till Kärna soptipp

Vi lämnade Göteborg för snart 40 år sedan och slog ner bopålarna väster om Kungälv. Kärna hette närmaste tätort. Där…