Vad ska hända med den fula byggnaden?

Beträffande artikeln ”Flyttlassen går i Kungälv” i KP den 5 mars. I denna artikel nämns fastigheten där banken SEB ligger…