Vad kom expertgruppen på trafik fram till?

På den extra medborgarstämman som hölls om Kode nya skola så framfördes det från kommunala tjänstemän att det skulle kunna fungera rent trafikmässsigt att lägga skolan på område L och detta har en expertgrupp på trafik kommit fram till. Har mailat berörda delar av kommunen för att få ta del av hur frågan ställdes till expertgruppen och vad expertgruppen kom fram till men möts av total tystnad mer än från registratorn att frågan registrerats. Har även försökt att få reda på frågeställningen till den nya trafikutredning som pågår inför en eventuell lokalisering på L men samma sak där, total tystnad. Kommunen vill inte alls att det skall komma ut i offentligheten om hur dom hanterar frågan.

Undrande