Vad händer med Liljedalsområdet?

Öppet brev till Stadsarkitekt Unni Liljegren. Vi skriver till dig för att få klarhet i de senaste turerna kring detaljplaneförslaget…