Vad händer med kextomten?

Vilka erfarenheter och lärdomar bör vi dra av förra årets mest sorgliga beslut i vår kommun, flytten av kextillverkningen till…