Vad är det vi inte gjort?

Fråga till Anna Vedin efter artikel i Kungälvs-Posten den 8 oktober. Nästa år har jag arbetat som lärare och specialpedagog…