Vad är ni stolta över?

Svar på Johan Holmbergs (S) insändare i KP den 8 maj. Ja, just det, nu är det snart val igen…