Upplagt för felparkering

Angående parkering på Ytterby station. Det är fler som råkat ut för samma sak – att betala sin avgift och…