Ungdomarna är snälla, jag lovar

Svar på insändaren om epatraktorer i Maxis garage, i KP den 8 mars. Läste Elisabeths insändare ”kort sagt”. Det är…