Trafiksäkerheten äventyras av Kodes nya skolplacering

När jag var 12 år kördes min bästa kompis ihjäl framför min skola, så en trygg trafikmiljö vid Kode framtida skola är ett ämne som engagerar och berör mig å det starkaste!

Kommunen har pekat ut plats L (ett naturområde mitt i centrala Kode) som den mest lämpade platsen för Kode nya skola. Kommunens argument att fler elever kommer att cykla eller gå till skolan om den är centralt belägen låter logiskt i teorin. Men hur fungerar det i praktiken? Om man drar in mer trafik i samhället skapar det en otryggare situation både för gående och cyklister, stora som små. I dagens samhälle är det tyvärr norm att den som inte skjutsar sina barn till skolan lätt anses vara en ansvarslös förälder, vilket i praktiken genererar mer trafik och bidrar till en ännu otryggare trafiksituation.

Det finns exempel på skolor, såsom Bärstadsskolan i Hammarö kommun (byggd 2015), med utmärkta gång- och cykelvägar till närbeläget upptagningsområde, men där trafikkaos har uppstått på de små och smala boendegatorna i närheten av skolan. Hammarö kommun har fått klagomål på att skolan har orsakat trafikkaos och en trafikfarlig miljö i samhället. Här har lokaliseringen av skolan bidragit till att många föräldrar i närområdet skjutsar sina barn, just på grund av den otrygga trafiksituationen som uppstått. Och nu planerar alltså Kungälvs kommun att öka trafiken avsevärt i centrala Kode! Detta genom att placera den nya skolan i ett natur- och rekreationsområde mitt inne i byn, i ett område som är omringat av återvändsgator.

Jag förespråkar en lokalisering av den nya skolan i utkanten av samhället, där de som måste skjutsa sina barn kan göra det utan att krångla sig in i samhället och bidra till en otrygg trafikmiljö. Skapa ett samhälle där föräldrar i Kode vågar låta barnen gå och cykla till skolan, kompisar och fritidsaktiviteter! Detta kommer att minska trafikbelastningen och främja rörelse, hälsa och självständighet hos barnen. Ingen skola mitt i Kode tack!

Sofie Hellsten, Kode