”Tonläget fick mig att gå ner för räkning”

Det hårda tonläget i dessa två insändare fick mig ”gå ner för räkning” helt enkelt. Jag tillhör den obstinata 70+ gruppen, som ni utrycker det, men eftersom jag inte längre är ute och handlar och gör min ”vanliga gamla lunk” så vet jag inte om det dräller av pensionärer i butiker och överallt. Om det är så, är det inte bra alls, men vi människor, tonåring eller pensionär, är inte alltid så förnuftiga.

Vad jag vet är att vi är många, många och åter många som avstår från att umgås, gå på teater, caféer och restauranger och värst av allt inte få träffa våra familjemedlemmar. Det tär på oss men vi gör så gott vi kan och förstår verkligen allvaret!

Du ska veta att ditt påstående, att det är vi som gör att ni blir av med jobb och att vi förstör era barns framtid med mera träffar mig och många fler som en smäll rakt i solar plexus . Känner du dig nöjd med det? Helst ska vi alla över 65 få Corona och försvinna för gott ? Ja, så känns det faktiskt. 

En någorlunda gammal och solidarisk kvinna 

Läs insändarna här:

”Skäms på er pensionärer”

”Är er vardagslunk viktigare än andras liv?”