Till en proaktiv kommunledning

Även en liten stad som Kungälv har en viktig roll och behöver ställa om politiken och rikta in sig på…