Till alla studenter: kunskap är makt

För att kunna vara fri att leva ett självständigt liv är grunden en bra skolgång. Vägen till drömjobbet kan vara…