Tänk om kring vägen

En ny väg mellan Kareby och Marstrandsvägen skulle förstöra en naturskön byggd. Området skulle helt byta karaktär och försämra boendemiljön…