"I min värld är trafiken ett samspel mellan olika aktörer", skriver signaturen SJ

Ta hand om varandra i trafiken!

Svar till Cyklist och bilist i KP den 25 augusti.

Ojojoj. I min värld är trafiken ett samspel mellan olika aktörer. Att som cyklist eller fotgängare vara som en zombie och hålla på ”sin rätt” riskerar bara leda till olyckor.

Utryck som väjningsplikt är i detta sammanhang både missvisande och felaktigt. En cyklist skall enligt trafikförordningen sänka hastigheten vid närmandet av en cykelöverfart och en bilist skall närma sig utfarten av cirkulationsplatsen eller korsningen med låg hastighet. Sedan blir det snårigt,  men förenklat, är cyklisten ute på överfarten skall denne säkert få passera medan om denne inte är det skall bilisten lämnas företräde.

Solklart? Knappast. Därför vänder jag mig mot detta resonemang om väjningsplikt. Hjälp varandra, ta ögonkontakt etc. Att sedan olika väghållare väljer olika skyltning i infart till cirkulationsplatser gör det än mer snårigt. Kontrollera var väjningspliktskylten sitter, före eller efter cykelöverfart/övergångsställe.

Ta hand om varandra!

SJ

Relaterade artiklar
Fler artiklar