Ta beslut om VA utifrån den forskning som finns

Kungälvs kommun har ålagts att förbättra avloppskvaliteten. Då tvingar kommunen fler att ansluta sig till det kommunala avloppssystemet, trots att…